Sidhuvudbild

ÅP-Fördjupningskurs

Kursens mål är att kursdeltagarna ska fördjupa sina teoretiska kunskaper och samtidigt få inspiration och idéer hämtade från egna och andras tillämpningar av Återfallsprevention.

Kursledaren presenterar och fördjupar olika teoretiska delar efter kursdeltagarnas önskemål.
Kursdeltagarna arbetar i grupper med att presentera olika sessioner och övningar med utgångspunkt från sina egna klienter. Syftet är att utbyta erfarenheter med andra behandlare och få positiv feedback.

Kursen omfattar 2 + 2 kursdagar med en mellanliggande period om två till tre veckor för tillämpningsuppgifter och litteraturstudier.

Dag 1 och 2
Grupparbete kring sessionerna 1 - 4.
Nya övningar och fördjupningsmoment efter kursdeltagarnas önskemål.

Dag 3 och 4
Grupparbete kring sessionerna 5 – 8. Nya övningar och fördjupningsmoment efter kursdeltagarnas önskemål.Kurslitteratur:
Olika artiklar efter kursdeltagarnas önskemål.

Anmäl dej till kursen här!

gps_info54.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com