Sidhuvudbild

ÅP-Grundkurs

Kursens mål är att man som enda behandling ska kunna använda Återfallsprevention som individuell - eller gruppbehandling av klienter.

Grundkursen omfattar 2 + 2 kursdagar
med en mellanliggande period för tillämpningsuppgifter och litteraturstudier om två till tre veckor.

I kursen tränas deltagarna att utföra återfallspreventiv behandling med utgångspunkt från de åtta s.k. kärnstegen i Project Match-manualen, som är den vedertagna versionen av Återfallsprevention baserad på kognitiv beteendeterapi.

Kursens pedagogik är att ge korta teoretiska introduktioner, demonstrationer och framför allt övningar för att kunna använda principerna och verktygen i Återfallsprevention. Vidare ingår litteraturkurs och tillämpningsuppgifter.
Kursen tar emot högst tjugo deltagare för att underlätta det interaktiva upplägget av kursen samt övningar och diskussioner hur man kan tillämpa metoden.

Dag 1 och 2
Session 1 till 6 i Väckarklockan presenteras och demonstreras, inkl. undervisning om hjärnans belöningssystem och PAA- Post Akut Abstinens.
Som pedagogisk modell används s.k. ”kurs i kursen”, d.v.s. kursdeltagarna får som uppgift att observera hur man som behandlare kan lära ut ÅP samtidigt som man ger plats för kollegiala reflektioner på metanivå om hur metoden kan användas i deltagarnas eget behandlingsarbete.
Teoretiska moment om social inlärningsteori och beteendeanalys.

Dag 3 och 4
Sammankomsterna 7 till 8 i Väckarklockan presenteras och demonstreras. Teoretiska moment ingår om pedagogik och rollspelsmetodik.

Kursen avslutas med att deltagarna får föreslå hur man kan tillämpa ÅP på sin egen arbetsplats, i grupper eller individuellt.

Kurslitteratur (som kursdeltagare själva köper till kursstarten):
Saxon, L. och Wirbing, P. (2003). Återfallsprevention. Färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, läkemedel och narkotika. Lund: Studentlitteratur.

Österling, A. (2001). Väckarklockan. Manualbaserad återfallsprevention vid beroende. Baserad på Projekt MATCH Cognitive-Behavioral Coping Skills Therapy manual och bearbetad efter svenska förhållanden. Beställs av MEDA, 08 630 19 00. http://www.meda.se

Anmäl dej till kursen här!

gps_info63.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com