Sidhuvudbild

ÅP

Återfallsprevention=ÅP
Återfallsprevention är en behandlingsform för att hjälpa klienter att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring. Återfallsprevention är en handledning och vedertagen metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Metoden används vid flera olika problembeteenden som missbruk av alkohol och droger, spelberoende och andra beteendeberoenden.
I Återfallspreventiv behandling får klienten lära sig ett antal verktyg för att kunna hantera sitt problembeteende.

Fokus i Återfallsprevention är
• att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall
• att bli uppmärksam på konsekvenserna av problembeteendet
• att lära sig att endera kunna undvika risksituationer för återfall eller att kunna hantera dem.
• att hitta alternativ till problembeteenden.

gps_info82.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com