Sidhuvudbild

Böcker

De här böckerna har utgivits av Liria Ortiz och beskrivs nedan.

NY BOK!!!!!
Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer.Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer
Liria Ortiz, Gothiafortbildning, 2013.
Det har länge saknats en bok som beskriver hur man kan framkalla motivation till förändring vid våld i nära relationer. Den utsatta ofta känner stark ambivalens inför att lämna eller stanna kvar i relationen. I den här praktiska handboken får läsaren konkreta samtalsverktyg för att fråga om våld, motivera till förändring, utforska ambivalensen och hantera motstånd. Korta teoretiska introduktioner varvas med konkreta exempel i form av dialoger som visar hur samtal om våld i nära relationer kan gå till.
Ett kapitel beskriver hur MI kan användas i mötet med våldsutövaren, i syfte att öka motivation till förändring och behandling. Kapitlet är skrivet av psykologen Dan Rosenqvist.
Filmer! Många dialoger som finns i boken är transkriberade från filmer som illustrerar olika MI-verktyg. Dessa filmer är lätt tillgängliga på Gothias hemsida och kan användas för undervisning eller kollegial diskussion tillsammans med boken,


Boken kan beställas från
http://www.adlibris.com
http://www.bokus.com
http://www.gothiafortbildning.seLiria Ortiz har skrivit flera böcker som används som kurslitteratur i Till Kunskaps kurser.
Här nedan presenteras två av dem
Förändra ditt liv
I kursen med samma namn används boken som kurslitteratur .
När förändring är svårt - Att hantera motstånd med motiverande samtal
I kursen med samma namn används boken som kurslitteratur.
Böckerna används som kurslitteratur i de kurser du ser till vänster.

Liria Ortiz har skrivit en manual om MI för barnmorskor på uppdrag av Karolinska Institutets folkhälsoakademi. Den kan laddas ner kostnadsfritt. Klicka här

Förändra ditt liv

Förändra ditt liv Liria Ortiz.
Se Liria Ortiz´presentation av boken.
Du som bläddrar i boken känner antagligen att du vill kunna förändra något i ditt vardags- eller arbetsliv.
Förändringar kräver energi av oss. Och det är ett av skälen till att vi inte gör något åt våra bekymmer utan enbart går omkring och känner oss missnöjda.
Vi inväntar det ”rätta tillfället” men det infinner sig sällan eller aldrig.

Den här boken vill ändra på det nu.
Här får du vägledning i att hitta din inre motivation till förändring.
• Vad vill du?
• Vad ska du göra?
• Hur ska du gå till väga?
• När ska du börja?

Detta är en självhjälpsbok som vill lotsa dej att få motivation till förändring, och att genomföra den. Det kan gälla att sluta röka, börja motionera, byta jobb, hitta rätt avvägning mellan fritid och arbetsliv, bryta upp från en relation etc.
Texten är tydligt strukturerad, lättläst och pedagogisk och berör ett ämne som många är inriktade på – personlig utveckling, motivation och förändring.

Boken är en av de första självhjälpsböckerna i Sverige som bygger på en kombination av motiverande samtal och KBT.

Läsaren ska applicera ”förändringsmodellen” på sitt eget ”förändringsbehov”.
Genom bokens exempel, läsuppgifter och övningar att fylla i, får man hjälp att hitta sin egen motivation, att förstå sitt motstånd till förändring och hitta sätt att komma vidare på, stärka sitt självförtroende, kartlägga fördelar och nackdelar med situationen som den är nu och med förändringen, lösa problem och att göra en konkret förändringsplan.

Man får genom boken följa en person, Erik, som bryter upp från sitt jobb som lärare och blir frilansmusiker, samtidigt som han hittar nya förhållningssätt i sin sambo-relation.

Via författarens egen mail adress Liria.Ortiz@gmail.com kan läsaren maila och få personlig kontakt med Liria Ortiz (genom en frågelåda) och vidare övningar, råd och exempel.

Klicka här för att läsa om kursen, som utvecklar dig själv!
Klicka här för att läsa om kursen som lär dig att leda grupper utifrån boken.
Klicka här för att beställa boken!

När förändring är svårt

När förändring är svårt — Att hantera motstånd med Motiverande Samtal, Natur & Kultur

Vid alla förändringar är motstånd regel, inte undantag. I samtal kring förändring är det vanligt att man känner frustration och till och med drar åt olika håll. Men motstånd är en naturlig del av alla förändringsprocesser och något man kan använda sig av i förändringsarbetet.

Med hjälp av motiverande samtal, MI, kan du förebygga och hantera motstånd hos dina klienter.
Boken är skriven för dig som har samtal som ett av dina arbetsverktyg; i konsultationer, rådgivning eller mera fördjupade och regelbundna samtal som psykoterapi eller annan behandling. Liria Ortiz beskriver motiverande samtal på ett konkret och tydligt sätt så att det är lätt att förstå när och hur de olika samtalsredskapen kan användas. För att kunna överföra det du läst om, till dina egna samtal, erbjuder hon möjligheter till reflektion, övning och även återkoppling via e-post. Dessutom innehåller boken dialoger som illustrerar hur MI kan användas för att underlätta för förändring.

Boken ger en lättfattlig introduktion till MI och kan användas som kurslitteratur vid olika utbildningar, till exempel i samtal, konsultation eller psykoterapi. För dem som redan är bekanta med metoden kan boken tillföra ett nytt perspektiv och visa nya sätt att tänka eller använda MI vid motstånd i samtal.

”De som arbetar med motståndsbenägna klienter borde kasta sig över den här boken. Den erbjuder tröst, förhoppning och praktisk vägledning om hur motstånd kan förebyggas och hanteras i vardagsarbetet. Boken erbjuder också konkret vägledning till en trivsammare arbetssituation. Följs råden kan ett sådant resultat nästan garanteras!”

Ur förordet av Carl Åke Farbring

Klicka här för att läsa om kursen
Klicka här för att beställa boken

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com