Sidhuvudbild

Börja din förändring

Är det något du vill förändra i ditt liv? Funderar du kanske på vad du ska göra med din relation, ditt arbete eller är det något i din livsstil som du inte är helt nöjd med? Kanske vill du förbättra din livskvalitet genom att lära dig av uppskatta det du redan har.

I kursen lär du dig att bl.a.att tydliggöra och komma förbi ditt motstånd eller ambivalens och att lära dig strategier som plockar fram din egen förändringslust.

Målet med kursen är att åstadkomma en förändring.
Målgruppen är alla som funderar på att genomföra en förändring.

Kursen omfattar 2 kursdagar och kan erbjudas under en helg.

Kursens innehåll:
Förändring – hur går det till?

När du känner att du inte är beredd på en förändring just nu – vad står ditt motstånd för?
Att hantera motstånd.

När du känner dig osäker eller ambivalent.
Att hantera ambivalensen genom att lösa problem.

Att hitta din egen motivation till förändring.

Öppna konsultationer (=kursdeltagarna har möjlighet att konsultera Liria Ortiz i grupp när det gäller funderingar om det som presenterats under dagen eller att de upplever svårigheter att tillämpa metoderna på sin egen förändring).

Kursen består av korta föreläsningar som varvas med färdighetstränande och upplevelse-baserade övningar där kursdeltagarens egen förändring står i fokus.

Kurslitteratur: Kursen baseras på boken ”Förändra ditt liv – med KBT och motiverande samtal”, av Liria Ortiz, 2008, Natur & Kultur.

Anmäl dej till kursen här!

gps_info51jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com