Sidhuvudbild

Dagens Nyheter

Liria Ortiz deltar i expertpanelen på
Dagens Nyheters Insidan
Denna länken leder till sida i DN,
som presenterar en intervju med Liria Ortiz.
En aktuell Insida får du om du klickar här

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com