Sidhuvudbild

Kommunikationsträning

En skräddarsydd kommunikationsträning för chefer, ledningsgrupper och alla som behöver förbättra sina kommunikativa färdigheter och att kunna hantera de situationer som är besvärliga i all kommunikation.

Temat i kursen behandlar bl. a. vad som hindrar en bra kommunikation, riskerna med vår rättningsreflex och vikten av att ge beröm och uppmuntran på ett proaktivt sätt.

Kursen omfattar 2 dagar.
Dag 1
Vad hindrar en bra kommunikation?
Den automatiska korrektionsreflexen.
Psykologisk reaktans. Att kontrollera dina tolkningar.

Dag 2
Att ge och ta beröm.
Att ge och ta emot kritik på rätt sätt.
Invitation till samarbete.
Att hantera ditt eget och andras gnäll.

Kurslitteratur:
Artiklar utifrån kursdeltagarnas intresse tillkommer.

Anmäl dej till kursen här!

gps_info43.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com