Sidhuvudbild

Kurser

Till Kunskap anordnar kurser, som hjälper dig i din utveckling som samtalsledare i att exempelvis hjälpa en person att förändra sitt liv, sluta röka, få kontroll över alkoholen, ägna mer tid till barnen eller bryta upp från ett dåligt fungerande förhållande.

Vi har, förutom kurser i Jag och min mamma (Kommer senare), MI-Motiverande samtal, ÅP-Återfallsprevention och Förändra ditt liv, kurser i Kommunikationsträning och Konsten att gnälla

Med våra väl beprövade verktyg får du en trygg grund att stå på för att kunna förmedla din kunskap både i förändringsarbetet och återfallstendenser.
En stor fördel med kurserna är att de utgår från kursdeltagarnas egna erfarenheter med bl.a. rollspel för att klara av knepiga situationer.

Till Kunskap erbjuder också föreläsningar, introduktioner, korta presentationer och endags-workshops i både i Motiverande Samtal och Återfallsprevention.
Genom att anlita Till Kunskap kan du också få enskild undervisning om det är något som är oklart under kursens gång.

gps_info52.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com