Sidhuvudbild

Länkar

Här är mer information om ämnet:
http://www.motiverandesamtal.org Den nordiska sidan om Motiverande Samtal
http://www.motivationalinterview.org Den internationella hemsidan om MI
http://www.fhi.se/mi Folkhälsoinstitutets hemsida om MI
http://www.somra.se SOMRA- Samtalet Om Riskbruk av Alkohol
http://www.somt.se Hemsida om SOMT- Samtalet Om Tobak
http://www.kbt.nu Beteende Terapeutiska Föreningen (BTF) - intresseföreningen för kognitiv beteendeterapi
http://www.sfkbt.eu Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
http://www.dn.se/insidan Dagens Nyheter
http://www.psykologiguiden.se Psykologförbundets nätplats
http://www.tidningenps.se Tidningen PS!

gps_info72.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com