Sidhuvudbild

Leda grupper

Kurs för dig som vill använda dig av metoden som beskrivs i boken ”Förändra ditt liv” av Liria Ortiz, i dina samtalskontakter, individuella- eller gruppbehandlingar eller att ge studiecirklar kring motivation och förändring.

Kursen omfattar 2 + 2 kursdagar med en mellanliggande period för tillämpningsuppgifter och litteraturstudier om två till tre veckor.
Dag 1 och 2
Inlärningsstilar, att handleda, att ge beröm och återkoppling.
Grupparbete: Att förbereda och demonstrera steg 1 – 5.

Dag 3 och 4
Att hitta sin styrka, hantera sina svagheter, kunna ta kritik och hantera motstånd i gruppen. Tankefällor som gruppledare. Rollspelsmetodik.
Grupparbete: Att förbereda och demonstrera steg 6 – 10.

Kurslitteratur:
Steinberg, John (2006). Pedagogsdoktorns handbok. Så lyckas du underlätta vuxnas lärande. Brain Books. ISBN: 91- 85327-15-8

Artiklar med utgångspunkt från kursdeltagarnas intresse tillkommer.

Anmäl dej till kursen här!

gps_info63.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com