Sidhuvudbild

Liria Ortiz

Liria Ortiz och Till Kunskap
Liria Ortiz
är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare.
Hon är också lärare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Till Kunskap
Liria är verksam inom sitt utbildningsföretag Till Kunskap, är privatpraktiserande psykoterapeut och handledare och har även uppdrag att utveckla kurser och skriva manualer inom MI (motiverande samtal) anpassade till olika yrkesgrupper i olika delar av Sverige.
Hon är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring och kognitiv beteendeterapi.

Liria Ortiz är också med i flera expertpaneler, som Insidan i Dagens Nyheter, tidningen PS! och Psykologförbundets nätplats Psykologiguiden

Liria Ortiz är författare till följande böcker: Till Spelfriheten, Natur & Kultur, 2006; Förändra ditt liv med KBT och motiverande samtal, Natur & Kultur, 2008; När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal, Natur & Kultur, 2009 och Motiverande samtal för barnmorskor. Stöd vid rådgivning om alkoholvanor. Karolinska Institutets folkhälsoakademi. Kan laddas ner från http://www.folkhalsoguiden.se

Vill du veta mer, kontakta mig gärna via e-post.

gps_info22.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com