Sidhuvudbild

MI-Coaching

Målet med kursen är att lära sig att vara coach för kollegor genom att göra det lättare för dem att använda MI som samtalsmetod i det kliniska vardagsarbetet.

Kursen omfattar 2 + 2 kursdagar med en mellanliggande period på två till tre veckor för tillämpningsuppgifter och litteraturstudier.
Dag 1 och 2
Inlärningsstilar.
Att handleda.
Att ge beröm och återkoppling.
Rollspelsmetodik.
Skattningsformuläret MITI.
Grupparbete: Rollspel där kursdeltagarna ger exempel från egna fall och provar olika sätt att hantera dessa situationer.

Dag 3 och 4
Att hitta sina styrka.
Att hantera sina svagheter och kunna ta kritik.
Att hantera motstånd i gruppen.
Tankefällor som coach.
Grupparbete: Rollspel där kursdeltagarna ger exempel från egna fall och provar olika sätt att hantera dessa situationer

Kurslitteratur:
Ortiz, L. (utkommer 2009). Att coacha utifrån förhållningssätt och verktyg i MI. En interaktiv handbok.
Steinberg, J. (2004). Mentorskap, coaching och co-coaching. En praktisk handbok. Svenska Förlaget.
ISBN: 91-7738-666-3Artiklar beroende på kursdeltagarnas intresse tillkommer.

Anmäl dej till kursen här!

gps_info12.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com