Sidhuvudbild

MI-Grundkurs

Kursens mål är att behålla och fördjupa kunskaperna och färdigheterna i MI samt att kunna anpassa samtalsmetoden till specifika klientarbeten.

Grundkursen omfattar 2 + 2 kursdagar
med en mellanliggande period om två till tre veckor för tillämpningsuppgifter och litteraturstudier.
Dag 1 och 2
Genomgång av avsnitt i MI som kursdeltagarna vill bli bättre på att använda.
Tips om nya samtalsverktyg inom MI.
MI vid missbruk och psykiatrisk samsjuklighet.
Övningar: MI med utgångspunkt från kursdeltagarnas egna fall och dialoger.

Dag 3 och 4
Repetition av avsnitt i MI som kursdeltagarna vill bli ännu bättre på att använda.
Tips om nya samtalsverktyg inom MI.
Övningar: MI med utgångspunkt från kursdeltagarnas egna fall och dialoger
Plan för att fördjupa och kunna fortsätta att använda sig av MI.

Kurslitteratur
Artiklar och utdrag ur böcker, som redovisar den aktuella metodutvecklingen samt forskningen inom MI.

Kursen tar emot högst tjugo deltagare för att underlätta det interaktiva upplägget av kursen samt övningar och diskussioner hur var och en kan tillämpa metoden.

Anmäl dej till kursen här!..

gps_info22.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com