Sidhuvudbild

MI-I vardagssamtal

Kursens mål är att kunna använda MI i vardagliga samtal, oftast spontana och korta samt att kunna växla mellan en lyssnande, vägledande och instruerande stil.

Kursen omfattar 1 och 1⁄2 kursdag med en mellanliggande period om två till tre veckor för tillämpningsuppgifter och självstudier.
Dag 1
Tre samtalsstilar; lyssna, vägleda och ibland instruera.
Två viktiga samtalsfärdigheter – Öppna frågor och Bekräfta.
Några vägspärrar och några dörröppnare i samtalet.
Det aktiva lyssnandet.
Att fånga upp och förstärka förändringsprat.

Dag 2
Övningar.
Vidmakthållande (kamrathandledning, e-coaching)

Anmäl dej till kursen här!

gps_info63.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com