Sidhuvudbild

MI

Motiverande samtal
eng: motivational interviewing=MI
Metoden kan användas som självständig intervention, men också som en integrerad del av en annan insats för att öka resultatet.
MI har utvecklats med erfarenhet av kliniskt arbete och forskning och är en evidensbaserad metod för att hjälpa personer att förändra sin livsstil. Det är en samtalsmetod som har som mål att öka en persons vilja att förändra sig och tro på sin förmåga att klara av detta. Ju starkare motivationen är desto större sannolikhet är det att kunna förändra beteendet.

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com