Sidhuvudbild

När förändring är svårt

När förändring är svårt. Att hantera motstånd
Kursen beskriver och ger möjligheter att träna att använda olika färdigheter för att förebygga och hantera det motstånd till förändring, som nästan alltid, förr eller senare uppstår i olika samtalskontakter. Kursen har sin teoretiska förankring i motiverande samtal såsom är beskriven i Liria Ortiz´ bok När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur & Kultur.
Anmäl dig till kursen här

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com