Sidhuvudbild

PS!

Liria Ortiz sitter med i expertpanelen i tidningen PS!
Denna artikeln är hämtad från nr 7, 2009:

Fråga:
Hur kan jag hjälpa min man?
Min man har mått dåligt i snart ett år. Han har ett chefsjobb och jobbar mycket. Men han säger att han vill vara ifred. I januari flyttade han till en egen lägenhet i veckorna. Jag har försökt hjälpa honom, försökte säga att han kanske är deprimerad, men han menar att han bara inte vet vad han vill med någonting. Han har gått hos psykolog, men säger att det inte hjälper. Jag är så orolig och tänker ofta att han bestämt sig för att lämna mig. Han säger att han älskar mig, men jag känner mig osäker. Hur kan jag hjälpa honom? Hur länge ska jag vänta?
Carina

Svar:
Det verkar som du redan har gjort vad som står i din makt för att hjälpa din man, men han är inte mottaglig just nu. Därför tycker jag att du, istället för att vänta på att få veta vad din man vill, ska fokusera på vad du själv vill.
Du står inför ett dilemma som drabbar många i nära relationer: plötsligt börjar den andre bete sig annorlunda, han eller hon ändrar spelreglerna utan att vi förstår eller tillfrågas. Situationen väcker osäkerhet och en känsla av att gå på nålar, vi vet inte vad vi ska göra längre. Vi försöker anpassa oss och ibland förlorar vi oss själva i våra försök att få den andre att älska oss. Vi kämpar och kämpar utan att uppnå den andres kärlek.

Det är då det känns som att vad man än gör, blir man olycklig. Fortsätter man i relationen är man olycklig, lämnar man sin partner blir man också olycklig. Vad kan man göra då? Jag tycker att det i grund och botten handlar om att känna efter hur man behåller sin självrespekt och självkänsla på bästa sätt. Vad menar jag med det? Jo, om valet står mellan att bli olycklig eller olycklig, är första steget att lägga till ett annat värde i beslutsbalansen.

Så här kan det beskrivas:
Alternativ 1:
"Om jag stannar i relationen är jag olycklig, samtidigt som jag förlorar min självrespekt och min självkänsla bara kommer att minska."
Alternativ 2: "Om jag lämnar relationen är jag olycklig, samtidigt som jag behåller min självrespekt och blir starkare i mig själv."

Nästa steg är att fråga dig- Vad är viktigast för mig? Vilket pris är jag beredd att betala för att behålla relationen? Mitt förslag är att du gör en beslutsbalans. Rita två kolumner där du utforskar hur du tänker kring de två alternativen. (Jag har skrivit några förslag - gör gärna om dem så att de passar dig.)

Beslutsbalans:
Om jag stannar:
Vad bidrar till att jag behåller min självrespekt?
Vad vill jag med mitt liv?
Vad behöver jag känslomässigt om jag stannar i relationen?
Om jag lämnar:
Vad bidrar till att jag behåller min självrespekt?
Vad vill jag med mitt liv?
Vad behöver jag känslomässigt om jag lämnar relationen?

Sammanfatta sedan och fundera på hur vill du gå vidare nu, när du läser det du skrivit. Vilket skulle kunna vara första steget för att gå i den riktning du väljer?

Lycka till!
Liria

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com