Sidhuvudbild

Psykisk Hälsa

Psykisk Hälsa. Nr 2. 2008
Ladda ner hela artikeln genom att Klicka här

Artikelns rubrik:
Motiverande samtal
Att hitta den egna motivationen till förändring vid psykisk ohälsa

gps_info51jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com