Sidhuvudbild

Välkommen till

Liria Ortiz och Till Kunskap

Liria Ortiz, förmedlar sin yrkeskunskap på ett mycket pedagogiskt sätt med kurser, föreläsningar m.m. i utbildningsföretaget
Till Kunskap

Till Kunskap anordnar kurser, som bidrar till din professionella eller individuella utveckling. Du kan förfina eller skaffa dig kunskaper och kraftfulla verktyg som kan hjälpa en person att bland annat hitta den egna motivationen till förändring, arbeta med sina relationer, bryta upp från ett dåligt fungerande förhållande, sluta röka, lära sig att identifiera och hantera ett fall eller återfall eller öka sitt livskvalité.

Vi har, förutom kurser i Jag och min mamma (Kommer senare), MI-Motiverande samtal, ÅP-Återfallsprevention och Förändra ditt liv, kurser i Kommunikationsträning och Konsten att gnälla samt Förebygga och hantera motstånd

Med väl beprövade verktyg får du en trygg grund att stå på för att kunna hjälpa till både i förändringsarbetet och vid bakslag eller återfall i gamla beteendemönster.

I kurserna tillämpas de pedagogiska principerna som fångar upp kursdeltagarnas olika sätt att lära sig. Tillsammans med tillämpningsövningar och utifrån egna fall och erfarenheter guidas kursdeltagarna till att integrera de olika verktygen i sin egen verklighet. Kursdeltagarna får en demonstration, av kursledare i gruppen, om hur de olika verktygen kan tillämpas samt möjlighet att presentera egna fall.

Till Kunskap erbjuder också föreläsningar, introduktioner, korta presentationer och endags-workshops i både om Jag och min mamma, Motiverande Samtal och Återfallsprevention.

Genom att anlita Till Kunskap kan du också få handledning via e-post under och efter att kursen har genomförts.

I Nyhetsbrevet från Liria Ortiz, som kommer ut ungefär var tredje månad, får du exempel på olika frågeställningar och hur du får hjälp att lösa dem. Klicka här

gps_info42.jpg

Liria08.jpg

Liria Ortiz
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
Lärare i motiverande
samtal (MINT)
Handledare

För kontakt:
liria.ortiz@gmail.com

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in