Denna handfasta samtalsguide är skriven för bland andra socionomer, skötare, personliga ombud, behandlingsassistenter, boendestödjare, handläggare, lärare, psykologer och läkare.

 

jag och min mamma

Boken är skriven för dig som har haft eller har en besvärlig relation med din mamma eller någon annan nära person. Boken är pedagogiskt upplagd och kan användas individuellt, i studiocirklar eller självhjälpsgrupper. 

 

att motivera till att vilja leva

I denna skrift beskrivs hur MI kan användas i suicidpreventivt syfte vid stödjande chattsamtal på nätet. Handboken är ett samarbete mellan författaren/psykologen Liria Ortiz och Minds suicidpreventiva webbtjänst Självmordsupplysningen.  

 

motiverande samtal i arbete med atstorningar

Boken vänder sig till alla som professionellt vill arbeta praktiskt med motivation till förändring i möten med patienter med ätstörningar inom både sluten och öppen vård.  

Motiverande samtal – MI Våld i nära relationer Hantera Motstånd Publicerades den 19 nov. 2014 Här kan du se ett exempel på hur du kan hantera motståndet med hjälp av Motiverande samtal och dess verktyg bekräftelser och reflektioner. Liria Ortiz, är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och författare. Undervisar och handleder i Motiverande samtal med bland annat inriktningen Våld

©Liria Ortiz