top of page

Kurser och föreläsningar

FÖR DIG SOM VILL KUNNA MOTIVERA, FÖRSTÄRKA MOTSTÅNDSKRAFT OCH KÄMPARANDA OCH HJÄLPA TILL ATT FÖREBYGGA ÅTERFALL

Vill du skaffa dig kunskaper och kraftfulla verktyg för att stödja andra att hitta sin egen motivation till förändring med Motiverande samtal, MI? Behöver du en utbildning med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF? Eller kanske våld i nära relationer? Eller beroende och/eller samsjuklighet? Vill du veta hur du kan förstärka motståndskraften och kämparanda i svåra tider? Hjälpa till att förebygga återfall i gamla beteendemönster? Eller stoppa gnäll hos andra och dig själv? Då har du kommit till rätt hemsida! Välkommen!  


Psykologen Liria Ortiz, tillämpar i sina kurser och föreläsningar pedagogiska principer som fångar upp deltagarnas olika sätt att ta in information. Hur? Deltagarna får korta teoretiska introduktioner och demonstrationer i form av filmer och/eller rollspel. Syftet är att visa hur de olika verktygen kan tillämpas i praktiken så att deltagarna får en egen upplevelse av hur det kan vara. Deltagarna guidas sen till att integrera de olika verktygen i den egna verkligheten.

two-men-talking-on-focus-photography-218

MOTIVERANDE SAMTAL

Hantera motstånd och hitta motivation

Calm%2520Woman_edited_edited.jpg

ÅTERFALLS PREVENTION

Stötta till att förebygga återfall i gamla vanor

pexels-alex-green-5700201.jpg


STOPPA GNÄLL

Vägen ut ur ältande och ohälsosamt gnäll

renee-thompson-SrXdCM6_qJw-unsplash.jpg


FÖRSTÄRK MOTSTÅNDS
KRAFT

Om motståndskraft, hopp och GRIT -uthållighet.

Nyhet! Lär dig att behandla samsjuklighet med en ny behandlingsmanual

Boka en utbildning i att arbeta med den nya manualen "Att behandla samsjuklighet". Ett arbetsmaterial för behandling av samsjuklighet för psykisk ohälsa och NPF vid skadligt bruk och beroende.

Författaren och psykologen Liria Ortiz redogör i denna manual för hur du konkret kan gå tillväga när en person både har en psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatriska diagnoser och samtidigt lider av ett skadligt bruk och ett beroende. Manualen utgår ifrån principer i MI, KBT och ACT.

  • Du lär dig genom denna manual på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt hur du tillämpar tydliggörande pedagogik individuellt eller i grupp vid behandling av samsjuklighet. 
     

  • Har du alltid brottats med hemuppgifter? Att de inte görs? I manualen får du lära dig ett nytt sätt att arbeta med hemuppgifter. 
     

  • Hur ska man göra med de olika diagnoserna som personen har? Den här manualen utgår ifrån ett transdiagnostiskt förhållningssätt.  

​Boka en utbildning för hur du använder dig av manualen. Utbildningen ges av Liria digitalt via Zoom eller på plats. 

Du köper manualen och arbetsboken hos nätbokhandlarna Bokus och Adlibris. Leveranstiden är mellan 3-4 veckor.

OMSLAG Vykort.jpg

Liria erbjuder även gratis handledning en gång i månaden till alla som arbetar med manualen. 

Föreläsningar kan även bokas utifrån nedan böckers teman

Böckerna hittar du på Bokus och på Adlibris.

Vill du ha en handbok anpassad till din specifika målgrupp?

 

Utöver ovan böcker har Liria Ortiz även skrivit olika handböcker i samarbete med bland annat Stockholm Stad, beroendeverksamheter och MIND-självmordslinje.

 

Här kan du ladda ner några av dem kostnadsfritt.

MI att prata om miljöpåverkan utan att a
att motivera till att vilja leva.jpg
MI i bostadsvägledning för nyanlända.jpg
Öka följsamhet till hemuppgifter.jpg
motiverande samtal genom tolk.jpg
bottom of page