Kurser och föreläsningar

FÖR DIG SOM VILL KUNNA MOTIVERA, FÖRSTÄRKA MOTSTÅNDSKRAFT OCH KÄMPARANDA OCH HJÄLPA TILL ATT FÖREBYGGA ÅTERFALL

Vill du skaffa dig kunskaper och kraftfulla verktyg för att stödja andra att hitta sin egen motivation till förändring med Motiverande samtal, MI? Behöver du en utbildning med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF? Eller kanske våld i nära relationer? Eller beroende och/eller samsjuklighet? Vill du veta hur du kan förstärka motståndskraften och kämparanda i svåra tider? Hjälpa till att förebygga återfall i gamla beteendemönster? Eller stoppa gnäll hos andra och dig själv? Då har du kommit till rätt hemsida! Välkommen!  


Psykologen Liria Ortiz, tillämpar i sina kurser och föreläsningar pedagogiska principer som fångar upp deltagarnas olika sätt att ta in information. Hur? Deltagarna får korta teoretiska introduktioner och demonstrationer i form av filmer och/eller rollspel. Syftet är att visa hur de olika verktygen kan tillämpas i praktiken så att deltagarna får en egen upplevelse av hur det kan vara. Deltagarna guidas sen till att integrera de olika verktygen i den egna verkligheten.

two-men-talking-on-focus-photography-218

MOTIVERANDE SAMTAL

Hantera motstånd och hitta motivation

Calm%2520Woman_edited_edited.jpg

ÅTERFALLS PREVENTION

Stötta till att förebygga återfall i gamla vanor

pexels-alex-green-5700201.jpg


STOPPA GNÄLL

Vägen ut ur ältande och ohälsosamt gnäll

renee-thompson-SrXdCM6_qJw-unsplash.jpg


FÖRSTÄRK MOTSTÅNDS
KRAFT

Om motståndskraft, hopp och GRIT -uthållighet.

Föreläsningar kan även bokas utifrån nedan böckers teman

Böckerna hittar du på Bokus och på Adlibris.

Vill du ha en handbok anpassad till din specifika målgrupp?

 

Utöver ovan böcker har Liria Ortiz även skrivit olika handböcker i samarbete med bland annat Stockholm Stad, beroendeverksamheter och MIND-självmordslinje.

 

Här kan du ladda ner några av dem kostnadsfritt.

MI att prata om miljöpåverkan utan att a
att motivera till att vilja leva.jpg
MI i bostadsvägledning för nyanlända.jpg
Öka följsamhet till hemuppgifter.jpg
motiverande samtal genom tolk.jpg