top of page

Motiverande samtal

Motiverande samtal, eller kort kallat MI efter engelskans Motivational Interviewing är en samtalsmetod för att stärka människor till förändring. Metoden kan användas som självständig intervention och som en integrerad del av en annan insats för att öka följsamheten till insatsen. 

 

MI har som mål att öka en persons vilja att förändra sig och tro på sin förmåga att klara av det.

Ju starkare motivationen är desto större är sannolikheten att beteendet kan förändras.
 

two-men-talking-on-focus-photography-218

Boka en kurs, föreläsning eller workshop

 

Motiverande samtal med inriktning på våld i nära relationer, NPF och samsjuklighet.

MI har ett förhållningssätt som hjälper oss att etablera ett samarbete och att förebygga motstånd. Genom kunskaper i MI får du en trygg grund att stå på för att kunna stötta, motivera och förmedla viktig kunskap i olika slags förändringsarbeten.

Nedan kan du boka en grundkurs i motiverande samtal med olika inriktningar utifrån målgrupp, en MI coachutbildning samt skräddarsydda fördjupningskurser, booster-dagar och uppdragsutbildningar.   

Grundkurs i motiverande samtal

Kursens mål är att ge kunskaper och färdigheter i MI samt att kunna anpassa samtalsmetoden till specifika målgrupper som exempelvis vid våld i nära relationer, NPF och samsjuklighet.

Upplägg

 

Kursen kan ges både i era egna lokaler och på distans via Zoom. Kursen är anpassad för att underlätta det interaktiva upplägget, med övningar och reflektioner om hur var och en kan tillämpa metoden.

Kursen genomförs under tre dagar med en mellanliggande period om en till tre veckor för tillämpningsuppgifter och litteraturstudier.

Dag 1

 • MI vid den inriktning man har valt: våld i nära relationer, NPF, beroende och/eller samsjuklighet

 • Genomgång av MI: principer och verktyg

 • MI-förhållningssätt

 • Aktivt lyssnande

 • Tillämpningsövningar med utgångspunkt från kursdeltagarnas egen målgrupp

Dag 2

 • Förändringsprat

 • Motståndshantering

 • Tillämpningsövningar med utgångspunkt från kursdeltagarnas egen målgrupp

​Dag 3

 • Meny-Agenda

 • Invitation till samarbete

 • Information i dialog  

 • Tillämpningsövningar med utgångspunkt från kursdeltagarnas egen målgrupp

 • Egen plan för att använda sig av sina färdigheter i MI

 • Intyg

 • Utvärdering

 • En present: MI-påminnelsekort

Kurslitteratur

 

Böcker och/eller artiklar, som redovisar för den aktuella inriktningen på kursen.

motiverande-samtal-i-arbete-med-vald-i-n
Omslag MI autism och adhd.jpg
integrerad-behandling-vid-dubbeldiagnose

Fördjupningskurs och booster-dagar i motiverande samtal

 

Kursens mål är att kursdeltagarna ska fördjupa sina teoretiska kunskaper i motiverande samtal och samtidigt få inspiration och idéer hämtade från egna och andras tillämpningar av metoden.

 

Kursledaren presenterar och fördjupar olika teoretiska delar efter kursdeltagarnas önskemål. Kursdeltagarna arbetar i grupper med att presentera olika sessioner och övningar med utgångspunkt från sin egen målgrupp. Syftet är att fördjupa och skaffa sig nya kunskaper och utbyta erfarenheter med de andra deltagarna.

  

Kurslitteratur: Olika artiklar efter kursdeltagarnas önskemål.

MI-coach eller metodstödjare

Målet med kursen är att lära sig att vara coach eller metodstödjare för kollegor genom att vara den som ordnar gruppträffar med syfte att lära sig att tillämpa MI i den egna verksamheten.

 

Kursen omfattar tre dagar med en mellanliggande period om två till tre veckor för tillämpningsuppgifter och självstudier.

 

Dag 1

 • Repetition och fördjupning av MI

 • Hur tar vi in information och varför kan den här kunskapen hjälpa dig att nå dina kollegor

 • Att coacha, vägleda och ge feedback

 • Grupparbete: Rollspel utifrån dagens tema och tänkbara scenarier. Man provar att tillsammans hantera dessa situationer

Dag 2

 • Repetition och fördjupning av MI

 • Att hantera motstånd i gruppen

 • Rollspelsmetodik

 • Grupparbete: Rollspel utifrån dagens tema och tänkbara scenarier. Man provar att tillsammans hantera dessa situationer

Dag 3

 • Repetition och fördjupning av MI

 • Rollspelsmetodik: Hur gör man?

 • Skattningsformuläret MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity)

 • Grupparbete: Träning i att ge feedback med MITI

Kurslitteratur som ingår i kursavgiften

Ortiz, L. (2021). Coaching med MI-modellen. Stockholm: LLOA Förlag.

Artiklar beroende på kursdeltagarnas intresse kan tillkomma.

Uppdragsutbildning i motiverande samtal

Upplägg och omfång efter önskemål. Anpassas efter kundsspecifika behov.

bottom of page