top of page

Kommunikationsträning

Detta är en kommunikationsträning för chefer, ledningsgrupper och andra som vill förbättra sina kommunikativa färdigheter. Kommunikation är en viktig del av ledarskap och genom denna kurs får du lära dig hur du kan hantera situationer som kan bli besvärliga. 

Business Meeting

Boka en kurs, föreläsning eller workshop

Nedan kan du boka en kurs i kommunikationsträning. Du kan även boka en uppdragsutbildning där vi tillsammans kommer överens om ett passande upplägg och omfång utifrån just era aktuella behov.

Kurs i kommunikationsträning

Temat i denna tvådagarskurs behandlar bl. a. vad som hindrar en bra kommunikation, riskerna med vår rättningsreflex och vikten av att ge beröm och uppmuntran på ett proaktivt sätt.

Dag 1

 

  • ​Vad hindrar en bra kommunikation?

  • Den automatiska korrektionsreflexen

  • Psykologisk reaktans 

  • Att kontrollera dina tolkningar

Dag 2

  • Att ge och ta beröm

  • Att ge och ta emot kritik på rätt sätt

  • Invitation till samarbete

  • Att hantera ditt eget och andras gnäll

Kurslitteratur

Artiklar utifrån kursdeltagarnas intresse tillkommer.

Upplägg och omfång efter önskemål. Anpassas efter kundsspecifika behov.

Uppdragsutbildning i kommunikationsträning

bottom of page