top of page

Leda grupper

Det här är en kurs för dig som arbetar med samtalskontakter i gruppbehandlingar eller studiecirklar där fokus ligger på att främja deltagares motivation för att kunna genomföra önskvärda och nödvändiga livsförändringar.

 

Du får genom denna kurs nyttiga redskap för att bland annat kunna förstå och underlätta deltagares olika inlärningsstilar samt för hur du kan hantera motstånd i grupp.

Gruppdiskussion

Boka en kurs, föreläsning eller workshop

 

Nedan kan du boka en kurs i att leda grupper till förändring. Du kan även boka en uppdragsutbildning där vi tillsammans kommer överens om ett passande upplägg och omfång utifrån just era aktuella behov.

Kurs i att leda grupper till förändring

 

Kursen är baserad på boken "Förändra ditt liv" av Liria Ortiz och omfattar två plus två kursdagar, med en mellanliggande period om två till tre veckor för tillämpningsuppgifter och litteraturstudier. 

Dag 1 och 2

 

 • ​Inlärningsstilar

 • Att handleda

 • Att ge beröm

 • Återkoppling

 • Grupparbete: Att förbereda och demonstrera steg 1 – 5(?)

Dag 3 och 4

 • Att hitta sin styrka

 • Hantera sina svagheter

 • Kunna ta kritik och hantera motstånd i gruppen 

 • Tankefällor som gruppledare

 • Rollspelsmetodik

 • Grupparbete: Att förbereda och demonstrera steg 6 – 10.

Kurslitteratur

Pedagogsdoktorns handbok: så lyckas du underlätta vuxnas lärande - Steinberg, John (2006).

Obs: finns bara som begagnad. 

Artiklar med utgångspunkt från kursdeltagarnas intresse tillkommer.

Uppdragsutbildning i att leda grupper

 

Upplägg och omfång efter önskemål. Anpassas efter kundsspecifika behov.

bottom of page